Nasza misja

Author

Jesteśmy firmą zorientowaną na potrzeby klienta

Naszą misją jest profesjonalne wykonywanie wyspecjalizowanych usług budowlanych oraz rozwój technologiczny, zgodnie z potrzebami rozwijającej się, polskiej gospodarki.

Napisz do nas

Wizja

Naszym celem jest tworzenie firmy, która poprzez wysoką jakość działania:

  • w pełni satysfakcjonuje swoich klientów, zapewniając wartościowe usługi na oczekiwanym poziomie
  • stwarza pracownikom godne, materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji
  • jest otwarta na innowacje, a poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych udoskonala wykorzystywane rozwiązania technologiczne w celu zwiększania wydajności, zdolności operacyjnych oraz jakości świadczonych usług.

Polityka jakości

Jakość w firmie Wallstar jest priorytetem oraz źródłem poważania wśród jej klientów oraz partnerów biznesowych.

Jakość oznacza dla nas nie tylko wyskoki poziom techniczny wykonywanych prac.

W swoich działaniach dążymy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz sprawności organizacyjnej naszych pracowników.

Bardzo duże znaczenie ma dla nas również budowanie profesjonalnych relacji z naszymi klientami i prowadzenia działalności, w sposób zgodny z wymaganiami i przepisami prawnymi.

W swoich usługach wykorzystujemy krajowe standardy oraz międzynarodowe wzorce. W tym celu ciągle doskonalimy wszystkie nasze procesy i pracowników a także wprowadziliśmy własny, wewnętrzny system zarządzania jakością.